World of Tanks 2.0.12

World of Tanks 2.0.12

Spolszczenie do gry World of Tanks ver. – Shareware – Windows
ra khỏi 12 phiếu
5 Stars User Rating
Thế giới của xe tăng là một trò chơi dựa trên đội ngũ hành động trực tuyến một cách ồ ạt nhiều chuyên dụng để bọc thép chiến tranh. Ném mình vào trận đánh sử thi xe tăng chiến tranh với khác cowboys thép khắp nơi trên thế giới. Kho của bạn bao gồm hơn 150 xe bọc thép từ Mỹ, Đức, và Liên Xô, cẩn thận chi tiết với độ chính xác lịch sử. Một hệ thống linh hoạt của xác thực xe nâng cấp và phát triển cho phép bạn thử bất kỳ chiếc xe và vũ khí trong các trò chơi.

Tổng quan

World of Tanks là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Spolszczenie do gry World of Tanks ver..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.602 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của World of Tanks là 2.0.12 , phát hành vào ngày 13/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/10/2010.

World of Tanks đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của World of Tanks đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho World of Tanks!

Cài đặt

người sử dụng 1.602 UpdateStar có World of Tanks cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Spolszczenie do gry World of Tanks ver.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản